Drop us a line.

    We welcome you to contact us for more information
    about any of our products or services.

    Fundacja Raz się żyje z siedzibą w Krakowie, ul. Komandosów 23/30, 30-334 Kraków, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000963118

    Follow us